Puisi

Watak Srei Dadi Ajrihing Dhiri

Manungsa kang nyata
Kang wis digawe Gusti tanpa rubeda
Apa wae sing digawe ora ana sing bisa ngowahana
Apa maneh kayata manungsa ora duwe apa-apa 

Manungsa duweni watak Srei kang dadi sengsara
Kang wis nemplek ing awak kita
Srei ati marang wong liya
Nalika dilakoni dadeake kuciwa 

Iki Srei, manungsa sengit nalika wong liya luwehi dheweka
Nyoba jupuk kesenengan wong liya 
Kanthi tembung lan tumindhak kang ala
Banjur uga jupuk kanggo kesenengan awak dheweya

Mula kudu syukura marang Gusti Maha Kuwasa
Gusti ora bakal mbedakake makhluk urip arupa manungsa
Kabeh bakal tinakdir saking Gusti padha kanyata
Kang utama, aja nganti kuwatir karo ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa 

Kanggit dening Asri Nurisnaeni, Santri ugi mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa 2020 UNNES.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *